Business Development Manager – Copper specialties

Lamifil is a leading manufacturer of high-quality aluminium and copper products. With our high-tech overhead lines, we provide millions with sustainable energy in over 30 countries. More than 100,000 km of our catenary wires make trains run more efficiently all over the world. Our innovative alloys are increasingly being used for various modern applications in the automotive and aviation industry and in the production of electronics and consumer products. Today, Lamifil is more than ever committed to customer-focused innovation. In order to realize our growth strategy, for our head office in Hemiksem we are looking for a (m / f):

 

Business Development Manager – Copper specialties

 

Afdeling – sales team

Als BDM ben je verantwoordelijk voor duurzame groei in het jou toegewezen domein van koper specialiteiten door nieuwe kansen te vinden, leads te onderzoeken, relaties op te bouwen met potentiële klanten en afspraken te maken. Hiervoor:

 • Onderzoek je nieuwe leads in koper markten, je volgt deze leads op tot een eerste succesvolle overeenkomst. Daarna kunnen deze nieuwe klanten overgedragen worden aan de Account manager.
 • Je bouwt een goed kennis op van de doelmarkten, inclusief industrie, bedrijf, project, bedrijfscontacten en bepaalt welke marktstrategieën kunnen worden gebruikt om klanten te trekken.
 • Je werkt nauw samen met R&D en productie om ervoor te zorgen dat aan de technische klanten vereisten wordt voldaan.
 • Je hebt een goed begrip van bedrijfsproducten, concurrentie in de markt en positionering. Je volgt de laatste ontwikkelingen in de sector en blijf op de hoogte van zakelijke concurrenten.
 • Je zet alle kennis om in een bedrijfsplan gericht op duurzame groei en toegevoegde waarde voor Lamifil, Hiervoor werk je een go-to-market plan en business case uit.Je rapporteert in deze rol aan de commercial director.

Verantwoordelijkheden

 • Opmaken van een duurzaam en gebalanceerd go to market plan met een diverse waaier aan sectoren en klanten om markt risico te spreiden
 • Uitwerken van bijhorende business case gericht op contributie groei en volume stijging zodat bedrijfscontinuïteit gegarandeerd wordt. Je volgt de cijfers zeer kort op en rapporteert op maandelijkse basis over sales cijfers en verwachtingen.
 • Bepalen en uitwerken van concrete acties, in functie van de prioriteiten en mogelijkheden van de organisatie, teneinde de overeengekomen doelstellingen te realiseren.
 • Opmaak maandelijkse korte bondige management summary
 • Als onderdeel van een team help je mee aan het verzekeren continuïteit: Back-up van account manager koper specialiteiten.

 

Competenties

Zoals elke medewerker van Lamifil handel je volgens de 4 waarden van onze organisatie. Daarnaast beheers je volgende competenties:

 • Netwerken / Omgaan met stakeholders: Contacten leggen / onderhouden en een relatienetwerk opbouwen. Een constructieve relatie opbouwen met alle partijen die belang hebben bij het functioneren van de organisatie, teneinde de doelstellingen te bereiken.
 • Business development: Nieuwe zakelijke kansen / business opportuniteiten spotten en realiseren ten einde lange termijndoelstellingen van het bedrijf en/of externe / potentiële klanten te bewerkstelligen.
 • Overtuigen: Anderen beïnvloeden. Mensen, die kritisch zijn of weerstand bieden, toch enthousiasmeren om een mening / idee / voorstel over te nemen of te volgen. Gelijk krijgen door eigen standpunt en opinie te onderbouwen met argumenten.
 • Initiatief nemen: Kansen benutten en zelf actie ondernemen / in gang zetten zonder aansporing van iemand anders.
 • Communiceren (mondeling / schriftelijk): Ideeën en meningen op een duidelijke, gestructureerde wijze neerschrijven en in een begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken zodat de boodschap door de doelgroep begrepen wordt.
 • Beschikken over zakelijk inzicht: Inzicht hebben in bestaande en potentiële klanten / leveranciers / concurrenten. Inschatten van en inspelen op behoeften, noden en wensen van klant / afnemer / gebruiker. Inzicht hebben in en rekening houden met marktomstandigheden, marktontwikkelingen, opportuniteiten en trends. Anticiperen op economische, maatschappelijke, technologische invloeden op het bedrijf en de sector.
 • Doelen stellen: Concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is, in welke termijn dit bereikt moet worden en op welke wijze.

 

Kennis en diploma’s

 • Meertalig EN/NL + FR en/of DE is een must schriftelijk en mondeling. Ander talen een pluspunt
 • Je hebt een ingenieurs achtergrond of gelijkwaardig door ervaring
 • Degelijke kennis van internationale handel en ervaring met hunting naar neiuwe leads en markten.
 • Grondige kennis van de sector waarin de betrokken productgroep toepassing vindt