Afbraakwerken leegstaand schoolgebouw Bouwerijstraat starten binnenkort

Binnenkort zullen de afbraakwerken starten van de oude middelbare school in de Bouwerijstraat in Hemiksem. Lamifil, dat de gronden en gebouwen in 2018 verwierf, heeft daartoe in samenspraak met de gemeente de opdracht gegeven aan een gespecialiseerde firma. Verwacht wordt dat de sloopwerken voor het bouwverlof (midden juli) zijn afgerond.

Met deze afbraak maakt Lamifil samen met het gemeentebestuur komaf met een van de twee zogenaamde ‘kankerplekken’ van Hemiksem. Samen met de bloemmolens op de grens met Schelle is de leegstaande school al jaren een bron van overlast voor de omwonenden. Gedurende de meer dan 20 jaar leegstand werden het schoolgebouw en het terrein errond blootgesteld aan vandalisme, verkrotting en kraakacties.

De afbraakwerken zullen na de paasvakantie starten en een tweetal maanden duren. De exacte startdatum is nog afhankelijk van de evolutie van het coronavirus. De werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma volgens de wettelijke richtlijnen en met zorg voor veiligheid en kwaliteit. Na de werken zal het braakliggend terrein worden afgesloten met een Heras-omheining om ongeoorloofde toegang en sluikstorten tegen te gaan.

De afbraak van de school kadert in een langetermijnvisie van de gemeente om een zone te ontwikkelen rond de huidige site van Lamifil. Lamifil zal op middellange termijn een deel van het terrein in gebruik nemen. Dat project past in de toekomstplan van het bedrijf, waarin duurzame groei, lokale verankering en tewerkstelling belangrijke pijlers zijn. De gemeente zal een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opstellen om de rest van het perceel een nieuwe bestemming te geven. In afwachting van het RUP zal een groene zone worden aangelegd op het perceel.